BIRMINGHAM, VERENIGD KONINKRIJK

EEN SPIRITUELE REVOLUTIE VOOR HET ZOUT DER AARDE VAN GROOT-BRITTANNIË: BIRMINGHAM

21 OKTOBER 2017

De Stad van Duizend Ambachten verwelkomt een nieuwe Scientology Kerk in het hart van Birmingham. De vreugdevolle grootse openingsceremonie werd op zaterdag, 21 oktober 2017 gehouden.

Over de hele wereld zijn mensen verliefd geworden op veel van wat er uit deze metropool in het binnenland van Groot-Brittannië is gekomen, zelfs mensen die Birmingham niet goed kennen. Van artiesten tot de industrie, van vliegtuigen tot Shakespeare en zelfs straatverlichting, Birmingham heeft honderden jaren lang, zowel industrieel als cultureel de weg verlicht.

In deze stad, waar de mensen heel trots zijn op haar verleden (en het blijft nog steeds groeien en er worden nog steeds nieuwe dingen bedacht en het blijft nog steeds gedijen), werd een feestelijke opening gehouden in de geest van samenwerking voor een voorspoedige toekomst. Of liever gezegd, het was een dag dat de essentie betekende van het stoutmoedige motto van “Brum”: Vooruit.

Dus stond de heer David Miscavige, kerkelijk leider van de Scientology religie, in de geest van die dag op het podium en verklaarde: “Wanneer dat lint wordt opengetrokken, gaat het gordijn open ... en dus wordt het de verantwoordelijkheid voor iedere scientoloog om het zout der aarde van Engeland te verheffen, waardoor we een industriële revolutie omvormen tot een spirituele revolutie”.

Dhr. Miscavige’s aanwezigheid in het hart van de “Stad van Duizend Ambachten”, op 21 oktober, geeft het belang van de dag aan, terwijl hij de nieuwe Scientology Kerk van Birmingham inwijdt.

Birmingham blijft een leider in fabricage en industrie, en de grootse opening vierde de “Brummie” vernieuwingsgeest, op het ritme van de elektrische beat van de stad. Het begon met een ode aan Birminghams iconische (heavy) metal, ondersteund door een band van hoogwaardigheidsbekleders, die spraken over een gekoesterd monument dat weer openbaar is voor de gemeenschap en over dromen die gerealiseerd worden dankzij de tools voor het leven van de Grondlegger van Scientology L. Ron Hubbard.

In overeenstemming met die geest van samenwerking, en volgend op de vele steden die in het afgelopen jaar hun deuren openden voor nieuwe Scientology Kerken, is Birmingham verre van een succesverhaal dat zomaar is aan komen waaien. In feite heeft de Kerk al meer dan twintig jaar hand in hand samengewerkt met groepen in de gemeenschap en met vrijwilligers in de buurt, om personen en groepen in contact te brengen met programma’s voor het verhogen van geletterdheid, drugspreventie initiatieven, besef over mensenrechten en onderwijs over morele waarden.

In feite, en in de afgelopen 12 maanden, hebben plaatselijke vrijwilligers en leden van de kerk geholpen met het verspreiden duizenden De Feiten over Drugs boekjes. Waarmee in het totaal meer dan 140.000 mensen zijn bereikt sinds de Kerk voor het eerst in dit gebied begon te werken. Nog eens duizenden mensen hebben onderwijs ontvangen in universele normen en waarden door de verspreiding van L. Ron Hubbards De Weg naar een Gelukkig Leven, evenals exemplaren van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dus zal de grootse opening van het nieuwe pand alleen maar dienen om de veelomvattende humanitaire hulpverlening verder uit te breiden.

Het pand van de nieuwe Scientology Kerk van Birmingham werd in 1930 gebouwd en staat op een 2,4 hectare groot landgoed in de kosmopolitische wijk Moseley. Het nieuwe pand is erkend als een erfgoedlocatie door Historic England [Engelse monumentenzorg] en is nu getrouw gerestaureerd met de traditionele “rode bakstenen” van Birmingham, met kalkstenen uit het Isle of Portland en met eikenhouten deuren en exclusief Brits marmer. Alles bij elkaar genomen staat het 4000 vierkante meter grote pand nu klaar om de hele gemeenschap in de Midlands te dienen.

Die toewijding wordt aan het licht gebracht, door de scientologen en gasten die aanwezig waren en die werden vergezeld door de prominente hoogwaardigheidsbekleders bij de opening van het nieuwe pand. Daaronder waren onder meer: de heer Yann Lovelock Senior Adviseur voor de Birminghamse Council of Faiths en ontvanger van de British Empire Medal (BEM); dr. Paul Baiden-Adams, Directeur van Multi-Cultural Support Aid Services, Verenigd Koninkrijk; mw. Diana Coad, Vertegenwoordiger van de Nationale Alliantie voor Drugspreventie; en mw. Decima Francis, Lid van de Orde van het Britse Rijk (MBE) en oprichter van de From Boyhood to Manhood Stichting.

Yann Lovelock, Senior Adviseur voor de Birminghamse Council of Faiths, sprak over wat de dag voorspelde als een voorbode van de verbeterde levens voor de burgers van zijn stad: “Wat we hier vandaag verwelkomen is de opening van een bron die bijdraagt aan het welzijn van Birmingham; die bijdraagt aan een groter bewustzijn van wie we zijn als individu en wat we kunnen toevoegen aan het algemeen welzijn. Dit centrum brengt een enorme verplichting met zich mee voor jullie. Ik heet jullie van harte welkom als spirituele partners. Ik kijk uit naar jullie inspanningen om niet alleen onze stad, maar de hele wereld een betere plek te maken.”

Dr. Paul Baiden-Adams, de dynamische directeur van Multi-Cultural Support Aid Services, Verenigd Koninkrijk, sprak over zijn eigen successen bij het helpen van risicojongeren om hun barrières naar hun eigen succes te overwinnen: “Wanneer je met jongeren probeert te praten, moet je ze vertellen: ‘Hé, ik ben anders, ik breng een verschil’, en dan kun je maar beter leveren. Neem nou één jongeman wiens droom het was piloot te worden, maar hij kon niet studeren. Daar stond hij aan de rand van de kloof. Zijn droom aan de andere kant en niets anders dan hoop er tussenin. Dus leerde ik hem over Studietechnologie en de ‘gradiënt’ en hij paste het toe. En hij begon te leren: hoogte, windrichting, landingssnelheid. Nu kan die jongeman vliegen, omdat met L. Ron Hubbards Studietechnologie je dromen uit kunnen komen.”

Diana Coad, vertegenwoordiger van de Nationale Alliantie voor Drugspreventie, heeft uit de eerste hand waargenomen hoe Narconon, de rehabilitatie­technologie ontwikkeld door L. Ron Hubbard, levens redt: “Wanneer je iemand met succes kunt helpen in zijn strijd tegen drugs, red je niet alleen maar één persoon, omdat de levens van hun ouders, broers, zussen en de levens van kinderen ook zijn vernietigd. In feite help je, met elke persoon die je redt, honderden anderen. En ik kan er niet langer tegen, overheden, ziekenhuizen en artsen te zien falen, verslaafden teleur te stellen en hun families teleur te stellen. Jullie breken dus de muren af tussen verleden en heden, tussen mislukking en succes, en daarmee geef je Britse families een toekomst.”

Decima Francis, oprichter van de dynamische non-profit From Boyhood to Manhood Stichting, sprak over de schoonheid van het helpen van je medemens: “De Scientology Kerk en de leer van de heer L. Ron Hubbard doen me denken aan Shakespeare’s sonnetten. Dat wil zeggen, ‘Datgene wat prachtig is vormgegeven, verheft de menselijke geest’. En de heer Hubbard had dat intellect, dat hart en die ziel. Hij wist dat hij anderen moest helpen om verder te kijken dan de fysieke vorm waarin ze zich bevinden, naar wie ze werkelijk zijn. Wat een geschenk om zulke gecompliceerde dingen zo eenvoudig te maken. Wel, het is een feit dat L. Ron Hubbard elk menselijk wezen van kracht voorziet, zodat ze hun ziel voorbij de hemel kunnen verheffen.”


De nieuwe Kerk biedt alle bezoekers een inleiding tot Dianetics en Scientology, te beginnen met het Informatiecentrum. Er zijn meer dan 500 video’s te zien op de videodisplays, die de fundamentele geloofsovertuigingen en praktijken van de Scientology religie tonen, alsmede het leven en de nalatenschap van de Grondlegger L. Ron Hubbard.

Het Informatiecentrum verschaft ook informatie over de vele humanitaire programma’s die Scientology ondersteunt. Daaronder bevinden zich een wereldwijd initiatief voor onderwijs in mensenrechten; een verreikend drugsvoorlichtings-, preventie- en rehabilitatieprogramma; een wereldwijd netwerk van centra voor geletterdheid en educatie; en het Scientology Pastoraal Werker programma, dat ’s werelds grootste onafhankelijke rampenbestrijdingsteam is geworden.

In de Birminghamse Kapel worden alle Scientology ceremoniën en diensten gehouden, inclusief zondagsdiensten, huwelijks- en naamgevingsceremoniën. Hier zullen ook evenementen worden gehouden voor de hele gemeenschap, en leden van alle gezindten zijn er welkom. De faciliteit beschikt verder over verschillende seminarruimtes en leslokalen, en een hele verdieping die is ingericht voor Scientology auditing (spirituele counseling).


De opening van de nieuwe Scientology Kerk Birmingham vindt plaats in een periode van snelle groei van de religie met 60 nieuwe Scientology Kerken, van Los Angeles naar Tampa, van Londen naar Milaan, van Johannesburg naar Tokio en van Tel Aviv naar Kaohsiung. In de afgelopen 10 jaar, hebben die openingen geleid tot een wereldwijde expansie van de religie die groter is dan die van alle 50 voorgaande jaren bij elkaar.

In 2017 hebben er openingen van nieuwe Scientology Kerken plaatsgevonden in Auckland, Nieuw-Zeeland; de San Fernando Valley, Californië; Miami, Florida; Kopenhagen, Denemarken en net afgelopen week in Dublin, Ierland.

Er staan het komende jaar nog meer openingen van Kerken op de agenda, in culturele epicentra in Nieuw-Zeeland, Europa, Latijns-Amerika en Noord-Amerika.