L. RON HUBBARD

GRONDLEGGER VAN DIANETICS EN SCIENTOLOGY

“BIJNA 25 JAAR LANG HEB IK DE GRONDBEGINSELEN VAN HET LEVEN, HET FYSISCH UNIVERSUM EN HET MENSELIJK GEDRAG ONDERZOCHT. EEN DERGELIJK AVONTUUR LEIDT LANGS VELE SNELWEGEN, DOOR VELE ZIJSTRATEN, NAAR VELE STEEGJES VAN ONZEKERHEID, DOOR VELE LAGEN VAN HET LEVEN (...)” – L. RON HUBBARD

L. RON HUBBARD

Een dergelijk avontuur leidde  L. Ron Hubbard uiteindelijk naar het oprichten van Dianetics en Scientology en dus naar een route van niet eerder voor te stellen spirituele hoogten. Onder de belangrijke evenementen van de reis: In juli 1952 werd L. Ron Hubbard de eerste om de menselijke geest wetenschappelijk te isoleren, te meten en te beschrijven, terwijl hij objectief demonstreerde dat spirituele vermogens ver vóór wetenschappelijke gedachte bestaan. Bovendien bleken die vermogens in het bezit van ieder mens en net zo universeel bereikbaar te zijn. Zo ontwikkelde hij zijn beschrijving van Scientology als het realiseren van de doelstelling van elke grote religie: het bevrijden van de ziel door wijsheid.

Alles bij elkaar vormen de werken van L. Ron Hubbard over Dianetics en Scientology de grootste samenhangende verklaring over het menselijk verstand en de geest – meer dan 5000 geschriften en 3000 opgenomen lezingen. Daarin staan de antwoorden op de grootste mysteries van het leven: het enigma van het bestaan, het raadsel van de dood, het verwezenlijken van staten die in eerdere literatuur niet eens is beschreven. Onderdeel van deze werken zijn ook Scientology technologieën voor het grootbrengen van kinderen, het weer bijeenbrengen van gezinnen, het onderwijs, organisatie en het verschaffen van verlichting ten tijde van ziekte en lijden.

Opdat iedereen van deze technologieën gebruik kan maken, zorgde L. Ron Hubbard voor de oprichting van Scientology Kerken over de hele wereld en dus voor de geboorte van een wereldwijde religie. Het is een praktische religie. Deze religie is van toepassing op elk aspect van het menselijk bestaan en een religie voor het hier en nu. Maar in haar kern en in elke Scientology Kerk ligt deze blijvende uitnodiging van haar Grondlegger: “We reiken je de kostbare gift van vrijheid en onsterfelijkheid aan – en niets anders.”