WERELDWIJDE EDCUATIE

HET PROMOTEN VAN UNIVERSELE MENSENRECHTEN

In een wereld waarin we overstelpt worden met zorgwekkende rapporten in de media over mensen­rechten­schendingen – van dodelijke aanvallen met gifgas tot mensenhandel, armoede en kunstmatig gecreëerde hongersnood – weten maar weinig mensen wat hun rechten zijn, laat staan hoe ze die moeten gebruiken.

Vanuit een lange traditie om voor de vrijheid van iedereen op te komen, wordt door de Scientology kerk en haar leden één van de meest omvangrijke voorlichtingscampagnes over de mensenrechten gesponsord: United for Human Rights en Youth for Human Rights International (haar educatieve jongerenprogramma).

De doelen van deze seculiere, non-profit organisaties zijn tweeledig: door jonge mensen hun onvervreemdbare rechten te leren, krijgt een hele generatie aanzienlijk meer kennis over de mensenrechten. Daarnaast worden overheden gestimuleerd om de in 1948 opgetekende Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties - het voornaamste mensenrechten­document ter wereld - te implementeren, en mensenrechteneducatie in scholen verplicht te stellen.

United for Human Rights en Youth for Human Rights ondersteunen wereldwijd een veelvoud aan activiteiten en leveren onderwijsmaterialen in 17 talen om de campagne in alle lagen van de bevolking gestalte te geven. Deze programma’s worden met veel enthousiasme ontvangen en gebruikt door scholen en kerken, burger- en gemeenschapsgroepen, mensenrechtenorganisaties, politie, het leger en overheidsinstellingen.