LOS ANGELES, CALIFORNIË, VS

EINDE VAN EEN DECENNIUM, HET BEGIN VAN ALTIJD: NIEUWJAARSVIERING BEKROONT TIEN JAAR DIE DE GESCHIEDENIS VAN SCIENTOLOGY BEPAALDEN

31 DECEMBER 2019

Duizenden mensen kwamen in Los Angeles bij elkaar om het hoogtepunt van de grootste periode van groei in de geschiedenis van Scientology te vieren.

Net voorbij de helder verlichte wolkenkrabbers die het stadsgezicht van downtown LA vormen, schenen de schijnwerpers op het beroemde Shrine Auditorium, waar Scientologists bijeenkwamen om een decennium dat records brak, te vieren:

Een Gouden Tijdperk voor Scientology.

Meer dan 50 nieuwe Kerken verrezen.

Publicatie en multimediafaciliteiten verschenen op het toneel.

De lancering van Scientology Network Televisie.

Dhr. David Miscavige, Voorzitter van de Raad Religious Technology Center, geeft het startsein voor een viering die een adembenemend decennium van expansie bekroont, waarmee de koers voor het komende decennium – zo niet voor de komende eeuwen – wordt aangegeven.

Dat is slechts een glimp van waarom de jaren 2010 een grotere groei voor de Scientology religie zagen dan alle voorgaande decennia samen.

“Ja, vanavond vieren we het feit dat we tijd overwonnen. Want hoe anders zou iemand zoveel kunnen bereiken in tien vluchtige jaren?” begon dhr. David Miscavige, de kerkelijk leider van de Scientology religie. “Maar hoe dan ook, ons thema vanavond is ‘tijd’. Tijd in het verleden, tijd in het heden, en wat dit decennium betekende in termen van een toekomst die al voorbestemd is om glorieus te zijn. Dus mocht iemand het vanzelfsprekend vinden, wel, laten we gewoon zeggen dat dit niet alleen de beste tijd is om een Scientologist te zijn, het is ook de beste tijd om een Scientologist te worden.”

EEN DECENNIUM DAT NOG LANG ZAL WORDEN HERINNERD

Als blijk van een ongekende tien jaar voor Scientology wereldwijd, ging dhr. Miscavige verder met een verbluffende visuele presentatie die een parade van epische successen liet zien:

 • Het Gouden Tijdperk van Kennis – Voltooid: De voltooiing van een kolossale onderneming die 25 jaar duurde – een programma om alle opgenomen lezingen van L. Ron Hubbard te vinden en exact te herstellen, duizenden lezingen in het totaal. Zij bevatten de ontdekkingen en ontwikkelingen van Dianetics en Scientology, dag na dag, die nu beschikbaar zijn voor iedere Scientologist.
 • Het creëren van een Publicaties Krachtcentrale: De vestiging van Bridge en New Era Publications, die uitsluitend zijn toegewijd aan het drukken en produceren van de geschreven en gesproken woorden van L. Ron Hubbard. Het zijn de enige faciliteiten in hun soort en ze zijn in staat om meer dan 250.000 boeken en bijna 1 miljoen cd’s per week te produceren. Daarmee stellen ze de Kerk instaat om gelijke tred te houden met de steeds toenemende vraag naar Dianetics en Scientology op zes continenten.
 • Het bouwen van een Wereldwijd Distributie Centrum: Een ultramoderne faciliteit voor het produceren en distribueren van onderwijskundige materialen en middelen, voor het aandrijven van de humanitaire programma’s die door Scientology worden gesponsord. Dit veelzijdige druk- en productiecentrum voldoet niet alleen aan verzoeken, het dissemineert ook materialen voor sociale verbetering in meer dan 190 landen.
 • De release van het Gouden Tech Tijdperk Fase II: De voltooiing van nog een gigantisch project dat door L. Ron Hubbard was aangegeven, voor de exacte systematisering van elk auditingproces dat hij in meer dan een kwart eeuw ontwikkelde, waarmee de zekerheid werd verschaft dat alle Scientologists Totale Vrijheid – van Clear tot Oneindigheid – kunnen bereiken.
 • Het oprichten van een 21e-eeuwse Flag-kathedraal: Samenvallend met de release van het Gouden Tech Tijdperk Fase II was er de voltooiing en de Grootse Opening van het Flag-gebouw – het spirituele hoofdkwartier van Scientology in Clearwater, Florida. Het is een architectonisch en technisch hoogstandje waarin niet alleen Scientology auditing en training aan duizenden mensen tegelijkertijd kan worden geleverd, maar wat ook de release van de nooit eerder beschikbare Heropleving van Oorzaak en Super Power Rundowns mogelijk maakte, die iemands bekwaamheden als spiritueel wezen – iedere perceptic en zelfs energie zelf – rehabiliteren.
 • Het smeden van nieuwe millennium Ideale Organisaties: Scientology gemeentes begonnen aan een niet-aflatende drive om nieuwe Kerken te bouwen, precies zoals L. Ron Hubbard dat voor ogen had. In dit decennium van ongekende groei werden er linten doorgeknipt van Scientology Kerken in 12 tijdzones en 22 landen, waaronder in 2019, de Grootse Opening van de Advanced Organization en Saint Hill Afrika – wat de realisatie van dhr. Hubbards visie van grenzeloze spirituele vrijheid voor Afrika betekende.
 • In het spoor van de openingen van nieuwe Kerken behaalde de Kerk in meerdere landen belangrijke overwinningen en erkenningen, waaronder een beslissing van het Hooggerechtshof in het Verenigd Koninkrijk, die een keerpunt betekende.
 • De schakelaar omzetten met een multimediaomroepcentrum: In dit decennium werd Scientology Media Productions opgezet, een multimediacommunicatiecentrum voor de Scientology religie. De productiefaciliteit, op een twee hectare groot historisch complex in Hollywood, biedt de mogelijkheid voor de productie van tijdschriften, internetsites, speciale evenementen en tv-uitzendingen – vrijwel elk 21e-eeuws medium om de boodschap van Scientology over de hele wereld uit te sturen.
 • En daarmee kwam de historische lancering van het Scientology Network, waarmee de stem van Scientology, in 17 talen, naar de wereld wordt gebracht via satelliet-tv en live-streamingplatforms. Het zet een nieuwe standaard voor religieuze omroepen en heeft al meer dan 50 vakprijzen voor innovatie en uitmuntendheid ontvangen.

BEKIJK DE VIDEO

Overzicht van een Imponerend Decennium

Verdere hoogtepunten tijdens de viering van het einde van een decennium waren presentaties ter ere van L. Ron Hubbards technologie, toegepast in elke sector van de samenleving in de naam van een betere wereld.

 • Association for Better Living and Education (ABLE) brengt programma’s gericht op het bestrijden van drugsgebruik, analfabetisme, immoraliteit en criminaliteit:
 • In Lima, Peru, werd een politieagent, die al 41 jaar bij de politie was, een afgezant van L. Ron Hubbards niet-religieuze morele code De Weg naar een Gelukkig Leven. Daar werkte hij samen met meer dan 200 maatschappelijke organisaties om meer dan een miljoen burgers te bereiken, waarmee hij uiteindelijk hielp om de misdaadcijfers in het grootstedelijke Lima met 20 procent omlaag te brengen. Bovendien, op internationaal gebied, is het Weg naar een Gelukkig Leven-boekje in 117 talen vertaald en werden er dit afgelopen decennium 40 miljoen exemplaren van het boekje verspreid.
 • Op het eiland Samoa in de Stille Zuidzee implementeerde het Ministerie van Onderwijs L. Ron Hubbards Studietechnologie in het hele lerarennetwerk van het land. Ze bereikten meer dan 60 procent van de leerlingenbevolking en daarmee verhoogden ze het begrip met wel 90 procent. Soortgelijke scenario’s doen zich voor waar Studietechnologie ook maar gebruikt wordt. Leraren rapporteren regelmatig een toename in leersnelheid, tot wel het 15-voudige in één semester.
 • En met het begin van een nieuw tijdperk voor Narconon, L. Ron Hubbards drugsrehabilitatieprogramma, werden er in dit decennium Continentale Trainingsfaciliteiten geopend in Mexico, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, alsook modelcentra in de Verenigde Staten en helemaal in Nepal. Alles bij elkaar redt het internationale netwerk elke vier uur een nieuw leven en heeft het meer dan 150 prijzen en onderscheidingen ontvangen voor het redden van mensen van verslaving. Bovendien, terwijl dit decennium op zijn einde loopt, staat het internationale succespercentage van Narconon in het gebied van drugsrehabilitatie aan de top.
 • Het World Institute of Scientology Enterprises (WISE) dissemineert L. Ron Hubbards Bestuurstechnologie (Bestuurstech) om rationaliteit en voorspoed naar de wereld van alle dag te brengen:
 • In Hongarije besloot een landbouwkundige om de bodemuitputting, door moderne landbouwtechnieken waarbij veel zware chemicaliën worden gebruikt, om te keren. De ingenieur, die met revolutionaire bio-kunstmest een 25 procent grotere oogst verwezenlijkt, implementeerde L. Ron Hubbards bestuurlijke tools om zijn producten bij bedrijven in Centraal- en Oost-Europa te krijgen. Als gevolg daarvan werd hij onderscheiden met de Hongaarse Nationale Kwaliteitshoofdprijs voor uitmuntende innovatie.
 • Een ondernemer uit Dallas, Texas, gebruikte L. Ron Hubbards Bestuurstech om te gedijen in een zeer concurrerende branche, waar 8 van de 10 starters hun deuren in de eerste vijf jaar sluiten. Terwijl hij zich specialiseerde in een kenmerkende pizzastijl, opende de restauranthouder meer dan 40 filialen in de Lone Star State en daar buiten.
 • En in Tsjechië, waar na de ontbinding van de Sovjet-Unie het land een duik nam van een geleide economie naar een vrijemarkteconomie – zonder voldoende knowhow en procedures voor bestuurlijke stabiliteit en succes. Als reactie hierop richtte een WISE-lid een consultancybedrijf op dat door het geven van meer dan 4000 seminars, ondernemers en managers uitrust met Bestuurstech. Zo empowerde hij meer dan 80.000 mensen, daarvan werden maar liefst vijf bedrijven onderscheiden omdat ze op de ‘Beste 100 van Tsjechië’-lijst stonden.
 • International Hubbard Ecclesiastical League of Pastors (I HELP) en Scientology Missions International (SMI), de pioniersbeweging die nieuwe groepen en missies opent om Scientology introductiediensten naar gemeenschappen over de hele wereld te brengen:
 • In Kroatië, waar een I HELP-groep in de nasleep van de Balkan conflicten, in totaal meer dan 420.000 kilometer reisde door de zwaar getraumatiseerde staten van het voormalige Joegoslavië. Omdat ze in de hele regio bijna 150 seminars gaven en spirituele counseling verleenden, werden ze onderscheiden met een internationale onderscheiding voor hun hulp om “de mensen in de Balkan te verenigen”.
 • In Costa Rica, een relatief stabiel land in een regio met uiterst gewelddadige landen in Midden-Amerika, waar zijn mensen worden bedreigd door oprukkende onzekerheid en misdaad. Als reactie hierop nam een missie in de hoofdstad San José het op zich om gemeenschappen in heel het land te doordringen met materialen van socialeverbeteringscampagnes voor mensenrechten en normen en waarden.
 • En zo wordt het succesverhaal van SMI voortgezet met zes nieuwe Ideale Missies in het afgelopen jaar: net achter het strand van de Golfkust in Florida, de gemeenschap Belleair; te midden van Houstons Midwest ‘superwijk’ in de hoofdstad van Amerika’s Sun Belt; in het hart van de Hongaarse ‘Stalen Stad’ Miskolc; in het centrum van Panama, in de drukke binnenstad; langs de zuidelijke kust van Engeland aan Dorset County High Street; en nog eentje in het opkomende district Edenvale in Johannesburg.

En wat de avond tot een onvermijdelijke climax bracht, waren de presentaties van de Grootse Openingen van de nieuwste Ideale Organisaties van 2019, waaronder:

Ten slotte, als een weerspiegeling van een decennium van bliksemsnelle expansie, werd het hoogste aantal Power Veldstafleden (Field Staff Members, FSM’s) die vanuit Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Afrika en Austraal-Azië waren gekomen, erkend voor het begeleiden van ten minste 100 mensen op de Brug naar Totale Vrijheid in het afgelopen jaar. Het hoogtepunt van de presentatie waren de meer dan twintig mensen die speciaal onderscheiden werden als Power FSM’s van het Decennium, omdat ze in de afgelopen tien jaar elk jaar de status van Power FSM hadden bereikt.

Toen, terwijl een daverend applaus door het Shrine Auditorium rolde, waarin alle stoelen bezet waren, steeg de nieuwjaarsviering naar een crescendo. Terwijl de laatste momenten van het meest gedenkwaardige decennium van de Kerk dichterbij kwamen, liet dhr. Miscavige iedereen achter met een laatste woord:

“Daarmee komen we bij het einde van dit evenement vanavond, en een moment om de volgende tien jaar te overdenken. En de volgende, en de volgende, en de volgende daarna, totdat de tijd zijn verloop neemt, en wat LRH ons vertelde inderdaad is vervuld: Dat tijd niet achter ons ligt; het ligt voor ons, in de eeuwigheid; en we zullen onszelf daarin vinden, onherroepelijk. Maar hoe dan ook, de absoluut duidelijke bestemming is wij allen samen, de volgende tien jaar. En in afwachting daarvan zeg ik: Gelukkig Nieuwjaar en ga met God naar de eeuwigheid!