DAVID MISCAVIGE: EEN BIOGRAFIE

VOORZITTER VAN DE RAAD RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER
EN KERKELIJK LEIDER VAN DE SCIENTOLOGY RELIGIE

David Miscavige is de kerkelijke leider van de Scientology religie. David Miscavige draagt vanuit zijn positie als Voorzitter van de Raad van het Religious Technology Center (RTC) de verantwoordelijkheid voor het verzekeren van de standaard en pure toepassing van L. Ron Hubbard's technologieën van Dianetics en Scientology en om er voor te zorgen dat Scientology blijft werken.

Dhr. Miscavige heeft een nieuwe definitie gegeven aan “religieuze leider” om deze hedendaagse religie te leiden – een religie die ontstaan is in de twintigste eeuw en sindsdien een grote expansie heeft bereikt in de 21e eeuw, waaronder zo'n 8500 Kerken, Missies en aangesloten groepen verdeeld over 165 landen.

Onder de ambtsperiode van Dhr. Miscavige ondersteunde Scientology maatschappelijke en humanitaire programma's die de levens van miljoenen heeft beïnvloed. De religieuze werken van Dhr. Hubbard zijn op grotere schaal beschikbaar dan ooit en de Kerk heeft een groei bereikt in zowel fysieke omvang alsook het bereik van haar diensten.

Dat is het werk van Dhr. David Miscavige in het vervullen van de doelen en de nalatenschap van L. Ron Hubbard, en aldus is de samenvatting van zijn leiderschap:

 • Waarborging van de continue groei en expansie van Scientology internationaal
 • Scientology algemeen beschikbaar maken voor iedereen, over de hele wereld
 • Het ontwikkelen van programma's om de kwalen van het leven te adresseren en het verstrekken van de middelen om deze programma's in actie te zetten
 • Ervoor zorgen dat de geschriften van Scientology conform de oorspronkelijke geschriften van de grondlegger zijn
 • Herstel van de geschreven werken van Dhr. Hubbard, de opgenomen lezingen en gefilmde lezingen
 • Toezien op de internationale groei van Scientology
 • Het maken van Ideale Scientology Kerk Organisaties
 • De oprichting van twee state-of-the-art digitale uitgeverijen die in staat zijn om 1,3 miljoen boeken en 1 miljoen cd's per week te kunnen produceren
 • Het Pastoraal Werkers Programma op touw zetten, 's werelds grootste onafhankelijke hulporganisatie, met meer dan 200.000 vrijwilligers
 • Het verwerven van officiële erkenningen van de religie
 • Meer dan negen jaarlijkse wereldwijd uitgezonden evenementen voor te zitten, die dienen om informatie te verstrekken voor scientologen over de huidige acties van de Kerk

L. RON HUBBARD'S GOEDE VRIEND

David Miscavige was geboren in 1960 en was een scientoloog voor het grootste deel van zijn leven en staat nog steeds bekend als het 12-jarige wonderkind dat diende als de jongste professionele auditor in Saint Hills beroemde Hubbard Begeleidings Centrum in Engeland.

Hij is verder bekend om het feit dat hij, nauwelijks een jaar na het invoeren van de Scientology religieuze orde, de Sea Organization, op de leeftijd van 16, tezamen met een handjevol mensen geselecteerd was om te werken met L. Ron Hubbard.Na persoonlijke instructies van L. Ron Hubbard, diende de 17-jarige David Miscavige als zijn hoofd van de fotografie voor de eerste Scientology trainingsfilms.

Later, op verzoek van Dhr. Hubbard, diende Dhr. Miscavige als hogere leidinggevende om toezicht te houden op kerkelijke missies naar Scientology Kerken over de hele wereld. Op 18 jarige leeftijd, was David Miscavige de persoon geworden waar L. Ron Hubbard naar zou vragen om de belangrijkste opdrachten uit te voeren. Geen andere persoon in de geschiedenis heeft ooit meer directe communicatie van L. Ron Hubbard ontvangen dan Dhr. Miscavige.

In 1983, beschreef L. Ron Hubbard een persoon in de Kerk die de gelederen van schurken-personeel zuiverde, die probeerden om de controle van Scientology in beslag te nemen terwijl Dhr. Hubbard bezig was met intensief onderzoek en afwezig was van de Kerk. Zoals Dhr. Hubbard het zelf uitdrukte:

“Dus vergeef me dat ik niet de Kerk leidde, toen deze bijna in vijandelijke handen viel. Het is allemaal goed uitgekomen. Waarom? Omdat echte scientologen ervoor zorgden dat het zo was. Mijn vertrouwen was juist.”

Die echte scientoloog waar L. Ron Hubbard over sprak was David Miscavige.

Vanwege van wat er bijna was gebeurd, verzocht L. Ron Hubbard om een reorganisatie van de Kerk die erop gericht was om te waarborgen dat de Kerk niet in vijandelijke handen zou vallen en de religie in de toestand van eeuwige duur zou komen – om altijd trouw te blijven aan de leer van de Bron. Om hier voor te zorgen zag L. Ron Hubbard toe op de vorming van het Religious Technology Center om de handelsmerken van Scientology en Dianetics te houden en de Scientology religie te behouden en te beschermen. Hij benoemde de heer Miscavige als een gevolmachtigde van deze Kerkorganisatie.

Om toezicht te houden op zijn persoonlijke aangelegenheden voor de rest van zijn leven, benoemde L. Ron Hubbard David Miscavige tevens als voorzitter van de organisatie die belast is met de behandeling van deze zaken.

Na het overlijden van L. Ron Hubbard in 1986 was het Dhr. Miscavige die Scientology gestuurd heeft door deze moeilijke dagen, want zoals de geschiedenis aantoont, is de echte test van een religie om voort te bestaan na het overlijden van zijn stichter. Het was Dhr. Miscavige dus die dat voortbestaan zeker stelde door het verkrijgen van volledige religieuze erkenning in de Verenigde Staten en zo Scientology op het wereldtoneel te leiden.

Sindsdien heeft Dhr. Miscavige L. Ron Hubbard’s nalatenschap ten uitvoering gebracht, met als resultaat dat Scientology nu als de enige grote religie in deze moderne tijd naar voren is gekomen. Dat wat Dhr. Miscavige heeft gedaan, is niet meer of minder dan de vervulling van het doel van L. Ron Hubbard, een visioen waarvan hij wist dat deze goed zou worden uitgevoerd met Dhr. Miscavige aan het roer.

“Vertrouwen en vriendschap zijn dingen die gesmeed zijn in het vuur en uitgeslagen zijn op het aambeeld van het leven. We hebben veel samen meegemaakt. Ik vertrouw jou zoals jij mij vertrouwt.”

– L. Ron Hubbard aan David Miscavige