CLEARWATER, FLORIDA

EEN BUITENGEWONE EXPANSIE – EEN BUITENGEWONE VIERING: EEN WEEKEND TER ERE VAN DE VERJAARDAG VAN GRONDLEGGER L. RON HUBBARD

18 MAART 2023

Duizenden mensen uit de hele Scientology wereld arriveerden in het internationale spirituele hoofdkwartier van de religie in Clearwater, Florida, voor een ongekende viering van de verjaardag van Grondlegger L. Ron Hubbard.

Het was een avond die het best omschreven kon worden als boeiend ... opwindend ... uitermate opbeurend ...

Een avond waarop Scientologists vanuit het Europese continent, het Verenigd Koninkrijk, uit heel Azië, Australië, Nieuw-Zeeland, Latijns-Amerika en uit heel de Verenigde Staten waren gekomen om dé man te huldigen die hoop, hulp en verhoogde bekwaamheid naar miljoenen mensen brengt: L. Ron Hubbard.

En ze hadden veel te vieren, inclusief de expansie van Scientology in elke hoek van de wereld, de winnaars van het legendarische LRH Verjaardagsspel en het Gouden Tijdperk van Bestuurskunde, met het enorme Scientology trainings­programma voor leidinggevenden. Alles in aanvulling op een schitterende verzameling Ideale Organisaties over de hele wereld die naar hun Grootse Opening racen.

“Vanavond vieren we de verjaardag van L. Ron Hubbard. Een avond waarop we hem overladen met het geschenk dat hij het liefst wilde voor zijn verjaardag, in ruil voor zijn nalatenschap: de nalatenschap van de tech.”
– Dhr. David Miscavige, Chairman of the Board Religious Technology Center

Het elegante Auditorium van het historische Fort Harrison liep snel vol en alle stoelen waren bezet. Hetzelfde gebeurde in de historische Crystal Ballroom, het Atrium van het Flag-gebouw en elke andere locatie van de Flag-campus. De opkomst voor de LRH Verjaardags­viering 2023 was ongekend. Alle voorgaande records werden gebroken en het aantal aanwezigen was het hoogste ooit in de geschiedenis.

Plotseling dimden de lichten in de zaal, werd het podium verlicht en begon de avond met een concert van wereldklasse, wat een golf van opwinding door het publiek liet gaan en de weg bereidde voor het historische evenement dat zou komen.

Er hing een verwachtingsvolle sfeer en toen meneer David Miscavige, kerkelijk leider van de Scientology religie, binnenkwam, sprong het publiek op en begroette hem met een oorverdovend applaus dat maar bleef aanhouden ... en aanhouden.

“Vanavond is de avond waarop we L. Ron Hubbards verjaardag vieren”, begon meneer Miscavige. “Een avond waarop we hem gewoonlijk overladen met het geschenk dat hij het liefst wilde voor zijn verjaardag, in ruil voor zijn nalatenschap: de nalatenschap van de tech.”

Meneer Miscavige ging door: “Dus, wil je weten waarom vanavond een epische viering wordt? Omdat vanavond de wolken van de hemel zelf met een oorverdovende donderslag weg zullen trekken en omdat de geschenken van EXPANSIE als een hevige eens-in-de-honderd-jaar stortregen neer zullen dalen!”

Meneer Miscavige presenteerde toen een stortvloed aan eerbewijzen die aan L. Ron Hubbard ter ere van zijn verjaardag waren toegekend:

 • van de staat Washington: een proclamatie en een vlag die boven op het regeringsgebouw had gewapperd om te vieren dat meneer Hubbard honderd jaar geleden aan zijn scoutingcarrière in Tacoma was begonnen;
 • van het Politiemuseum Los Angeles: een speciaal eerbetoon omdat het 75 jaar geleden was dat meneer Hubbard de eed als speciaal agent van de LAPD had afgelegd, een cruciale stap op het Dianetics onderzoekstraject van LRH;
 • een blijk van erkentelijkheid van het Congres van de Verenigde Staten, aangezien het 50 jaar geleden was dat LRH het Scientology Volunteer Minister Programma ontwikkelde terwijl het wereldwijde leger nu 2,5 miljoen mensen sterk is;
 • van de burgemeester van Bay Head, New Jersey, waar LRH Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand had geschreven: de sleutel tot de stad uit erkentelijkheid voor zijn “nalatenschap aan de Mensheid”;
 • van vertegenwoordigers van het historische theater in Phoenix, Arizona, waar LRH het gedenkwaardige Congres gaf dat Dianetics en Scientology verenigde: een proclamatie die de wereldwijde impact van LRH prees;
 • van het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken in Washington, DC, waar de Moederkerk van Scientology nu opgenomen is in het Nationale Register van Historische Plekken. Daarmee is elke Historische LRH Locatie in de VS opgenomen en officieel erkend als een plek van betekenis in de geschiedenis van de VS;
 • en van stadsbesturen, vertegenwoordigers van de politie, nationale ministeries, ambassadeurs, wetgevers, senatoren en premiers – meer dan 800 nieuwe blijken van erkentelijkheid sinds het begin van dit decennium die meneer Hubbard roemen.
 • HET GOUDEN TIJDPERK VAN BESTUURSKUNDE

  “En dat is het thema van de viering van deze avond: expansie”, verklaarde meneer Miscavige terwijl hij op iets historisch overging. Hij presenteerde de volgende fase van het lopende organisatorische trainings­programma: het Gouden Tijdperk van Bestuurskunde.

  Meneer Miscavige leidde het publiek op een reis die tientallen jaren geleden begon, toen een oproep werd gedaan aan topleiding­gevenden van de Kerk om ze uit te nodigen om naar Casablanca, Marokko, te komen, waar het Sea Organization vlaggenschip Apollo aangemeerd lag. Eenmaal aan boord werden ze begeleid naar L. Ron Hubbards Researchkamer, waar LRH ze verwelkomde op een speciale trainingscursus voor leidinggevenden.

  Meneer Miscavige transporteerde het publiek naar dat moment in de tijd en introduceerde verbluffende audiovisuele presentaties waarin de stem van L. Ron Hubbard zelf te horen was. Hier hoorde je het welkom dat LRH zo’n 50 jaar geleden gaf – een toespraak die alleen leidinggevenden die uitgenodigd waren voor de cursus, ooit hebben gehoord.

  Het publiek, dat zich bewust was van de zeldzaamheid van het moment, hing aan meneer Hubbards lippen terwijl hij sprak over leidinggevenden die alle organisatorische beleidsregels van Scientology bestudeerden, totdat ze die beleidsregels niet mechanisch, maar instinctief konden toepassen.

  Weer terugkerend naar het heden gaf meneer Miscavige een kijkje achter de schermen van het trainings­programma dat op dit moment in Flag aan de gang is – het belangrijkste in de geschiedenis van Scientology. Hij kondigde aan dat bijna 800 leiding­gevenden van de Kerk door dat programma gaan en dat ze in 2023 naar hun Org ergens in de wereld zullen terugkeren.

  HET GESCHENK VAN EXPANSIE

  Toen kwam het moment om de kampioenen van het LRH Verjaardagsspel aan te kondigen. Het toneel veranderde in een podium voor de winnaars omlijst door rozen, compleet met fonkelende lichten, race-shirts en blinkende trofeeën. Het Verjaardagsspel is een traditie om meneer Hubbard in elke Scientology Kerk te eren met het geschenk van expansie.

  Vanwege steeds maar weer opgelegde en ingetrokken lockdowns en reisbeperkingen, was dit de eerste prijsuitreiking van het Verjaardagsspel in dit decennium. Meneer Miscavige introduceerde de kampioenen van het Verjaardagsspel door te zeggen: “Omdat ze hielpen de boel op de rit te houden, is het mijn absolute eer om ze allemaal te presenteren!” Meneer Miscavige reikte toen de prijzen uit aan de internationale kampioenen van 2020, 2021 en 2022, en bekroonde voor het eerst de Grand Champions van missies, Kerken en Sea Org-organisaties.

  De wereldkampioenen onder de missies die het podium opkwamen en die hun plaats innamen in de geschiedenis van het Verjaardagsspel waren: 2020, de Ideale Scientology Missie Miskolc, Hongarije; 2021, de Ideale Missie Costa Rica, 2022; de Ideale Missie Belleair, Florida; en de Grand Champion van 2020–2023, de Ideale Missie Bergamo, Italië.

  De wereldkampioenen onder de Scientology Kerken waren: 2020, de Scientology Kerk Twin Cities; 2021, de Scientology Kerk Kansas City; 2022, de Scientology Kerk Boedapest; en de Grand Champion van 2020–2023, de Scientology Kerk Milaan.

  In de race tussen de Advanced Organizations in de Sea Org-klasse: de derde plaats werd ingenomen door de Advanced Organization van Australazië, de Advanced Organization Afrika werd tweede en op de eerste plaats en bekroond als Grand Champion was de Advanced Organization voor het Verenigd Koninkrijk. In de klasse van Continental Liaison Offices (CLO’s) werd CLO Australazië derde, CLO Europa tweede en de Grand Champion werd het Continental Liaison Office Afrika.

  TOEKOMSTIGE EXPANSIE

  Meneer Miscavige zette het evenement in de hoogste versnelling en beschreef nauwkeurig de ontzagwekkende Scientology toekomstvisie die wordt voorbereid.

  Hij onthulde de eerste Ideale Org die dit jaar de bouwfase inging: de toekomstige Ideale Scientology Kerk Porto Rico. Dit gebouw, gelegen in het hart van de hoofdstad San Juan, dateert uit de jaren 1950 en werd ontworpen door een van de eerste protegés van de legendarische architect Frank Lloyd Wright.

  De aankomende Ideale Org van Porto Rico heeft een bijzondere betekenis, gezien meneer Hubbards verleden op dit Eiland van Betovering. In 1933 leidde hij het eerste volledige mineralogische onderzoek van het land en het Porto Ricaanse Huis van Afgevaardigden betuigde later zijn erkentelijkheid voor zijn rol in het vormgeven van de ontwikkelende economie van het eiland – een impact die tot op de dag van vandaag voelbaar is. 
Ten slotte presenteerde meneer Miscavige het “hoogtepunt van expansie” – het Scientology Network, tijdens de shutdowns en blijf-thuis-decreten een stabiliserende en verheffende kracht voor miljoenen mensen. En de successen van het netwerk gingen verder dan zijn kijkerspubliek. Het netwerk won sinds het begin van het decennium 69 nieuwe vakprijzen.

  Meneer Miscavige zorgde ervoor dat het publiek weer enthousiast uit zijn stoel kwam met de preview van wat er het komende seizoen op Scientology Network te zien is. Onder de nieuwe programma’s van het seizoen is de baanbrekende serie Freedom Articles. In deze serie worden de geschriften van L. Ron Hubbard over vraagstukken als individuele vrijheid, het behoud van mensenrechten en de oorzaken van de problemen in de samenleving, tot leven gebracht.

  EEN GESCHENK VAN LRH

  Ter afsluiting van dit historische evenement gaf meneer Miscavige de aanwezigen een geschenk: een herdenkings­exemplaar van het historische blad dat L. Ron Hubbard ter ere van de eerste verjaardag van het Verjaardagsspel voor Scientologists had geschreven. In dat blad stond onder andere:

  “Daarom heb ik een Verjaardagsgeschenk voor jou als dank voor de stortvloed aan goede wensen en groeten die je naar mij toe hebt gestuurd. En net zoals ik ze dankbaar accepteer, hoop ik ook dat jij deze nalatenschap accepteert.

  Het is de tech. (...)

  Er zijn perspectieven waar nooit van gedroomd werd, er zijn vreugdes die zelfs nooit eerder bekend waren, er zijn gloriën die geen enkele glorie in het verleden ooit heeft overtroffen. Deze wachten op je, maar alleen als je mijn nalatenschap accepteert en helpt om deze dingen tot stand te brengen.

  En in de jaren aanstaande en de eeuwen die volgen, zullen de hosanna’s voor jouw Verjaardag zijn, niet voor die van mij.”
  – L. Ron Hubbard


  Direct na de LRH Verjaardagsviering 2023 werd het evenement in 16 talen vertaald en naar Scientology Kerken over de hele wereld uitgezonden.

  Lees wat Scientologists te zeggen hadden over dit historische internationale evenement:

  “WAUW! De verwachtingen en opwinding waren tastbaar, alle stoelen waren bezet! Elke zaal in Flag! Een evenement vol hoop en zekerheid en een ongekende expansie voor de toekomst!” – F.H.

  “Dit evenement was OMG-geweldig! Inspirerend! Ik knapte er helemaal van op! Het is alles wat ‘weer tot leven komen’ beschrijft! Alles wat met de Bestuurstechnologie gereleaset is, voorspelt een geweldige toekomst voor ons en het is moeilijk om het onder woorden te brengen omdat ik sprakeloos ben.” – C.T.

  “Wat Chairman of the Board in een paar uur wist te stoppen, was VERBAZINGWEKKEND! Het LRH Verjaardagsspel, het trainings­programma voor leidinggevenden, de expansie en vervolgens een nieuw seizoen op Scientology TV! Het is verrekte EPISCH!” – B.E.

  “Een schitterende herstart en de aftrap van LRH’s authentieke Verjaardagsspel, en met al het expansienieuws, zelfs tijdens een pandemie. De boodschap is dat er niets is wat ons kan tegenhouden. De toekomst ziet er stralender uit dan ooit tevoren en, zoals Chairman of the Board zei, we zijn nog maar net begonnen!” – P.G.

  “Dat was zo’n geweldige en verbazingwekkende viering! Ik vond het heerlijk om het hele team van winnaars van de laatste paar jaar te zien. COB’s presentatie heeft de status van stafleden naar het niveau van helden gebracht, precies zoals LRH wilde dat ze beschouwd zouden worden.” – N.S.

  “Er zijn twee grote woorden, heel belangrijke woorden, voor dit evenement. EXPANSIE. En SNELHEID. Ik ben overweldigd door de hoeveelheid productie en de ongelofelijke Scientologists over de hele wereld die de nalatenschap van LRH voortzetten.” – R.R.

  “Wat me het meest raakte, was Scientology TV. Het is ongelofelijk dat we nieuwe content hebben met de Freedom Articles. Verbluffend! Dit evenement was groots, indrukwekkend en een volkomen gepast eerbetoon aan LRH en de toekomst die hij daar met zijn nalatenschap heeft neergezet.” – C.H.

  “Dat er zoveel mensen uit de hele wereld waren gekomen voor dit evenement was fantastisch! Ik ben er trots op dat ik deel uitmaak van zo’n grote, effectieve groep. En ik houd ervan COB te zien!” – C.W.

  “Dit was het beste LRH Verjaardags­evenement ooit! Wat de meeste indruk op me maakte wat betreft de training voor leidinggevenden, is hoe groot het is met zoveel mensen die het doen en wat dit voor onze planeet zal betekenen. Na het evenement van vanavond te hebben gezien, is de toekomst van onze religie heel rooskleurig en zullen we enorm expanderen.” – A.B.

  “Dat was een pracht van een evenement! Wat een epische bevestiging van LRH’s verjaardag. Ik hou ervan de winnaars en alle expansie te zien.” – G.C.

  “COB was fantastisch! Hij is de perfecte leider voor onze religie. Het is bijna onbegrijpelijk hoe hij doet wat hij doet. Ik ben geïnspireerd en ik wil mijn activiteiten uitbreiden en meer doen.” – L.N.

  “De introductie van de leidinggevenden die trainen was ongelofelijk. En als je die jongens ziet, snap je dat ze niet gewoon terugkeren naar hun Orgs om wat standaardlijnen in te brengen of zoiets. Welnee. Dit is een heel nieuw soort van volledig zelfverzekerde en bekwame mensen.” – L.M.

  “Het is geweldig om weer terug te zijn op een live-evenement en Chairman of the Board en zijn enthousiasme te zien! Je kunt echt zien dat hij er echt van geniet om hier te zijn en weer dit evenement te hebben. En het is geweldig hoe hij is omgegaan met de hele wereldwijde situatie in de afgelopen paar jaar.” – J.K.

  “Vanavond was ongekend! Het was zo diepgaand! Ik ben overdonderd door de expansie die COB heeft laten zien en de plannen voor de toekomst – ik sta letterlijk met mijn mond vol tanden! Ik heb ordes van grootte van dit niveau nog nooit ervaren.” – D.P.

  “De bevestigingen van de winnaars van het Verjaardagsspel waren geweldig. De verrekte training voor leidinggevenden was een briljante briefing. Geeft inspiratie en hoop – echt ongelofelijk – het leger en de mariniers van bestuurskunde die we op het punt staan in te zetten.” – D.G.

  “De hoeveelheid expansie die er heeft plaatsgevonden en het vooruitzicht op de toekomstige expansie is adembenemend. De presentatie van het LRH Verjaardagsspel was verbazingwekkend. Om zoveel gecombineerde power en zo’n strijdmacht te zien, laat opnieuw zien hoe groot ons team is wereldwijd.” – K.R.

  “Dit is GEWELDIG! Gewoon GEWELDIG! Ik vind het heerlijk om deel uit te maken van een live LRH Verjaardagsevenement. Ik vond de presentatie van de training voor leidinggevenden erg krachtig en gewoonweg verbluffend.” – M.B.

  “Dat was nog eens speciaal! Ik hield van de slottoespraak van Chairman of the Board. Zo oprecht en het greep het veld en de crew aan. Onze toekomst is GROOT, stralend en explosief.” – N.S.

  “Wauw, wauw, wauw! Wat een avond. Ik huilde letterlijk van vreugde tijdens het deel over het trainings­programma voor leiding­gevenden. Het was prachtig en het gaat echt de wereld van Scientology veranderen. Het zal ons naar het volgende niveau brengen. Ik ben opgewonden.” – T.C.

  “Het hele evenement was gewoon fantastisch. Mamma mia! Wat kan ik nog meer zeggen? Het was gewoon geweldig! Er zijn geen woorden voor. Het is gewoon steeds meer. Expansie! Expansie! Expansie!” – M.L.

  “Dit evenement laat zien hoeveel er ondanks de wereldwijde afleidingen werd bereikt. We willen de Doeleinden van Scientology verwezenlijken. Alles bij elkaar genomen was het een prachtig evenement! We hebben een ongelofelijke toekomst die is zo stralend is dat het je bijna verblindt! LEGENDARISCH!” – J.F.

  “Dit evenement was buitengewoon spectaculair! Niet alleen was het geweldig om weer samen te zijn, maar om over de expansie van de afgelopen paar jaar te horen, was geweldig en inspirerend.” – D.S.

  “Fenomenaal! Ongekend! De intentie en doelstelling van LRH worden in dit evenement duidelijk gemaakt. Ik ben zo blij om hier met al mijn vrienden en Scientologists te zijn.” – G.H.

  “De Verjaardagsviering van LRH kon niet beter. Door het evenement leek het of de laatste drie jaar voorbij waren gevlogen. Ik kon de toekomst zien en dat alles niet alleen weer normaal is, maar dat het beter is dan ooit.” – K.B.