HERSTELLEN VAN WAARDIGHEID
CITIZENS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

Citizens Commission on Human Rights, in 1969 door leden van de Scientology Kerk opgericht als non-profit organisatie voor toezicht op de geestelijke gezondheidszorg, heeft als belangrijkste taak om psychiatrisch misbruik te stoppen en voor de rechten van patiënten op te komen. CCHR heeft meer dan 160 wetsvoorstellen gesteund om het individu te beschermen met betrekking tot onjuiste psychiatrische praktijken of dwangbehandeling, voor patiëntenrecht met betrekking tot psychiatrische behandeling, voor de beëindiging van dwangmatig medicijngebruik, het geven van elektroshocks aan kinderen en het opleggen van zware straffen voor seksueel misbruik van patiënten door psychiaters en psychologen.

Met het hoofdkantoor in Los Angeles in de Verenigde Staten, staat CCHR International aan het hoofd van een wereldwijd netwerk van zo’n 200 afdelingen in 34 landen. Onder de commissieleden van CCHR bevinden zich onder andere artsen, psychiaters, psychologen, advocaten, wetgevers, overheidsfunctionarissen, onderwijskundigen en volksvertegenwoordigers van burgerrechten. Het hoofdkantoor van CCHR Internationaal heeft tevens een museum dat de geschiedenis laat zien van psychiatrische wreedheid die eeuwenlang heeft plaatsgevonden.

CCHR voorziet in en verspreid documentaires die de diverse vormen van psychiatrisch misbruik laten zien: de destructieve gevolgen van het screenen en labelen van mensen en het voorschrijven van psychotrope middelen; het op winst beluste samenwerkingsverband tussen de psychiatrie en de farmaceutische industrie; het gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor de psychiatrische diagnoses en het drogeren van soldaten in actie en veteranen, met als gevolg dat het aantal doden onder hen dat gerelateerd is aan oorlogshandelingen minder is dan aan onverwachte hartstilstand en zelfmoord.

HET BEËINDIGEN VAN PSYCHIATRISCH GEWELD IN

NIEUW-ZEELAND

Nadat CCHR de misstanden in psychiatrische instellingen had onderzocht en onthult, werd de slachtoffers die aangifte hadden gedaan een excuus aangeboden van de Nieuw-Zeelandse overheid en werden ze financieel gecompenseerd.

In 1984 werd met de United Nations Convention Against Torture de strijd aangebonden tegen martelingen door haatgroeperingen, drugskartels, terroristen en onderdrukkende overheden. Helaas bleven gewelddadigheden binnen de psychiatrie hiermee buiten beeld. En konden psychiaters in vele landen, zonder enige restrictie van overheidswege, hun gang gaan in het verminken en doden van hun patiënten.

In Nieuw Zeeland startte CCHR een onderzoek naar de afdeling jeugdpsychiatrie van het psychiatrisch ziekenhuis in Lake Alice. De onderzoekers troffen kinderen aan die door de staat aan de afdeling waren toevertrouwd, die werden bestraft met elektroshocks, dwangmatig toedienen van psychiatrische medicijnen en eenzame opsluiting in isoleercellen. Zowel de overheid zelf als de politie ondernam niets tegen de klachten en CCHR ontdekte bijna 100 gevallen van tieners die het slachtoffer waren geworden van geestelijk en lichamelijk geweld op de psychiatrische afdeling. Via de media werden deze zaken aan het licht gebracht en de publieke verontwaardiging die daarop volgende leidde uiteindelijk tot de sluiting van Lake Alice.

Met behulp van CCHR deden 900 voormalige patiënten alsnog aangifte. Uiteindelijk erkende het gerechtshof de rechten van deze slachtoffers en kregen, naast een officiële excuses van de overheid, een totale schadevergoeding van $10,7 miljoen toegewezen.

CCHR lobbyde voor beter overheidstoezicht op psychiaters en toen zij opnieuw tegen een groot gebrek aan actiebereidheid aanliepen, diende zij een rapport in bij de United Nations Committee Against Torture, bij het VN hoofdkantoor in Geneve. Daarop stuurde de VN in mei 2013 een onderzoeksteam naar Nieuw Zeeland voor een eerste officiële onderzoek naar alle dententiefaciliteiten in het land.

In maart 2014 rapporteerde het Ministerie van Justitie van Nieuw-Zeeland te hebben voldaan aan de mandaten van de VN, voor onafhankelijk toezicht op alle psychiatrische instellingen van dat land. Het werd patiënten ook toegestaan om psychiatrisch misbruik direct aan de politie te melden die verplicht werd om deze klachten direct te onderzoeken.

CCHR heeft zodoende geholpen dat de psychiatrie in Nieuw Zeeland zich niet langer buiten de wet kon stellen.

CCHR
HEEFT MEEGEHOLPEN OM
286
waarschuwings­stickers op
PSYCHIATRISCHE
MIDDELEN
TE KRIJGEN

“CCHR wordt vooral geprezen door overal ter wereld talkrijke hervormingen te hebben gerealiseerd om patiënten in de geestelijke gezondheidszorg te beschermen en heeft ervoor gezorgd dat patiënten de beschikking krijgen over wettelijke bescherming.” – Georgia State Senate, Verenigde Staten

“Ik ben verheugd om mijn felicitaties aan het Citizens Commission on Human Rights over te brengen voor hun inspanningen van de afgelopen veertig jaar om psychiatrisch misbruik en schendingen van de mensenrechten te onderzoeken en aan het licht te brengen. Ik ben de leden en supporters van CCHR met name dankbaar voor hun harde werk en steun om kinderen wettelijk te beschermen.” - VS Congreslid, Texas

HUMANITAIRE MISSIE

DE PSYCHIATRIE ONDER DE WET BRENGEN

166

Eén van de kerntaken binnen de humanitaire missie van CCHR is het beschermen van mensen tegen psychiatrische misstanden en om de geestelijke gezondheidszorg te herzien. Leden van het CCHR werken er dagelijks aan om ons wettelijk systeem voor iedereen te laten gelden - dus ook voor diegenen die zijn bezweken onder de psychiatrie.

Om dat doel te bereiken heeft CCHR bijgedragen aan de instelling van meer dan 160 wetten in diverse staten in de VS en 16 andere landen. Die wetgeving gaat van het beschermen van kinderen tegen onnodige psychotrope middelen, het beschemen van bejaarden tegen grove en onmenselijke behandeling, het stoppen van seksueel misbruik van patiënten door psychologen en psychiaters, tot het beschermen van de rechten van gehandicapten en geestelijk gestoorden en het eisen van transparantie in de psychiatrie om fraude en corruptie tegen te gaan. Leden van CCHR hebben daartoe voor het Congres in de VS en de parlementen van Japan, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Zuid-Afrika, Italië en vele andere, aangedrongen op wetgeving die de eer van velen verdedigd en levens redt.

“CCHR is echt een voorbeeld van wat mensen gezamenlijk voor elkaar kunnen krijgen door zich continu in te zetten voor een betere samenleving, effectief onderwijs en mensenrechten.”

“Ik ben het eens met het Congres dat ze Citizens Commission on Human Rights erkennen voor hun enorme toewijding om de fundamentele vrijheden te bevorderen die in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Code van Neurenberg staan beschreven. “CCHR is echt een voorbeeld van wat mensen gezamenlijk voor elkaar kunnen krijgen door zich continu in te zetten voor een betere samenleving, effectief onderwijs en mensenrechten. Wij betuigen CCHR onze erkenning voor de vele grote hervormingen waardoor veel mensen thans beschermd worden tegen wrede, onmenselijke en vernederende behandeling en voor haar leidende rol bij het bewust maken van het publiek zodat aan alle mensen waardigheid en mensenrechten teruggegeven kunnen worden. ” —Congreslid van de VS, Californië